Historia

Hjo Sik grundades av Bengt Ahlner i slutet på 50-talet. Den huvudsakliga verksamheten var från början partiförsäljning av färsk vätterfisk och försäljning av hav- och insjöfisk från “folkabussen”. Från början fanns det ingen fysisk affär. Bengt Alner åkte runt mellan gårdarna med sin folkabuss i Skaraborg och sålde fisk.

1966 började Bengt röka fisk i samband med att Sikens dag startades av Tage Bjuredal. Under 70- och 80-talet minskade partiförsäljning och försäljningen i butiken i Hjo hamn tog över mer och mer.

Från början såldes fisken direkt från båthuset. 1975 byggdes första riktiga affären, vilken var i bruk ända fram till 2011 då nuvarande butik byggdes.

Idag ägs och drivs Hjo Sik av Bengts son Klas Ahlner.

HJO SIK AB    hamnen 9    544 30 Hjo    Tel. 0503 – 310 32  info@hjosik.se